bn:26687967n
Noun Concept
EN
No term available
NL
Een criminele organisatie in de zin van het Nederlandse burgerlijk recht is een rechtspersoon die voldoet aan een van de drie criteria in Artikel 20 van het Burgerlijk Wetboek. Wikipedia
Relations
Sources