bn:26687966n
Noun Concept
EN
No term available
NL
Een criminele organisatie in de zin van het Nederlands strafrecht is een groep mensen die samenwerkt met het oogmerk misdrijven te plegen. Wikipedia
Relations
Sources