bn:22574115n
Noun Named Entity
EN
Vasily Zadnepryany  Vasily Vasilyevich Zadnepryany
EU
politikari bielorrusiarra Wikidata
Relations
Sources