bn:18233934n
Noun Concept
EN
administrative territorial entity of Australia
HY
Ավստրալիան կազմված է վեց նահանգներից և մի քանի տարածքներից։ Wikipedia
Relations
Sources