bn:17309314n
Noun Concept
EN
medieval Aragonese
CA
L'Aragonès medieval és l'aragonès que es parlava en l'Edat Mitjana a la major part del Regne d'Aragó. Wikipedia
Relations
Sources