bn:17175797n
Noun Concept
EN
sculpture  piece of sculpture  sculptural work  sculptures
HR
Skulptura ili plastika je sinonim za pojedinačno kiparsko djelo; svaka trodimenzionalna forma kreirana u cilju umjetničkog izraza. Wikipedia
Relations
Sources