bn:16992826n
Noun Concept
EN
10^−21  0.000000000000000000001  10⁻²¹  thousand quadrilionths
CS
Triliardtina je pojem, který v desítkové soustavě představuje číslo. Wikipedia
Relations
Sources