bn:15945168n
Noun Concept
EN
is an element of  belongs to  element  element of a set  is an element of the set
AR
انتماء عنصر a لمجموعة x هي العلاقة التي تحدد ما إذا كان a هو في عداد العناصر المكونة لمجموعة x. Wikipedia
Relations
Sources