bn:14964714n
Noun Concept
EN
Eukaryotic flagellum  Motile cilium
CA
En els organismes eucariotes, els flagels són estructures poc nombroses, un o dos per cèl·lula, amb l'excepció d'alguns protoctists unicel·lulars del grup dels Excavats. Wikipedia
Relations
Sources
NAMED AFTER
SAID TO BE THE SAME AS
Wikidata
Wikidata Alias