bn:14322720n
Noun Concept
EN
inorganic substance
CA
Es denomina substància inorgànica a tota substància que manca d'enllaços entre àtoms de carboni i hidrogen en la seva composició química. Wikipedia
Relations
Sources