bn:13874819n
Noun Concept
EN
studies
CS
Studium je cílená a systematická činnost, směřující k získávání znalostí, zkušeností nebo k získávání poznatků vůbec. Wikipedia
Relations
Sources