bn:13314627n
Noun Concept
EN
No term available
KY
Жанр – көркөм сүрөт искусствосунда – белгилүү бир темалардын айланасында чектелген көркөм өнөр тармагын мүнөздөөчү түшүнүк. Wikipedia
Sources