bn:13305539n
Noun Concept
EN
No term available
KY
Тренинг – ар топтогу инсандар аралык мамилелердин өнүгүүсүнө, окуу материалынын интенсивдүү өздөштүрүлүшүнө жана катышуучулардын активдүүлүгүнүн жогорулашына көмөктөшүүчү методдор колдонулуучу окутуу формасы. Wikipedia
Relations
Sources
DIFFERENT FROM