bn:12736642n
Noun Named Entity
EN
No term available
HY
Մայիս, տարուան հինգերորդ ամիսը, ըստ Գրիգորեան օրացոյցի, ունի 31 օր։ Wikipedia
Relations
Sources
PERMANENT DUPLICATED ITEM