bn:10548527n
Noun Concept
EN
research dissemination  communication of research  dissemination of research  popularisation of research  popularization of research
NO
Forskningsformidling er å kommunisere innsikter, arbeidsmåter og holdninger fra spesialisert vitenskap til personer utenfor faget. Wikipedia
Relations
Sources