bn:08717117n
Noun Concept
EN
2 May 2012  May 2, 2012
TL
Alitang armado at mga pag-atake Wikipedia
Relations
Sources
IS A
PART OF
DAY OF WEEK
Wikidata
Wikidata Alias