bn:08633832n
Noun Concept
EN
Tamil-Malayalam  Tamil–Malayalam
SV
Tamil-malayalam är en undergrupp av dravidiska språk, mer specifikt av syddravidiska språk, och omfattar tamil, malayalam, mannan och närbesläktade dialekter. Wikipedia
Relations
Sources