bn:06771456n
Noun Concept
EN
No term available
NL
Beklemrecht of recht van beklemming is een eeuwigdurend, ondeelbaar zakelijk recht op een onroerende zaak van een ander. Wikipedia
Relations
Sources