bn:05794473n
Noun Concept
EN
byte per second  B/s  Bps  byte/s
EU
B/s edo byte segundoko segundo batean 8 bit adierazten du. Wikipedia
Relations
Sources
MEASURED PHYSICAL QUANTITY
Wikidata
Wikidata Alias
EN