bn:05774016n
Noun Concept
EN
tempering of cast iron
CS
Temperace je tepelné zpracování bílé litiny, při kterém dochází k rozkladu cementitu v ledeburitu na ferit a temperovaný grafit. Wikipedia
Relations
Sources