bn:05754279n
Noun Concept
EN
environmental resource
CS
Environmentální zdroje jsou všechny složky přírody, které umožňují vznik a existenci všech forem života na Zemi. Wikipedia
Relations
Sources