bn:05485400n
Noun Named Entity
EN
No term available
BG
Понтийският пентаполис, наричан също Тракийски пентаполис е през древността съюз на пет понтийски крайбрежни градове в днешните България и Румъния и първоначално през Диадохските войни е против владетелството на Лизимах. Wikipedia
Relations
Sources