bn:05082666n
Noun Concept
EN
language device  language means  linguistic device  usage device
SK
Jazykový prostriedok je zvukovo vyjadrený prostriedok, ktorým sa vyjadrujú jazykové vzťahy, napr. Wikipedia
Relations
Sources