bn:05078377n
Noun Concept
EN
No term available
SK
Veškerenstvo je súhrn všetkého, čo existuje, príroda, vesmír so všetkým, čo obsahuje: „jednota veškrenstva“ ; "dať uchvátiť sa veškerenstva prúdu" Wikipedia
Relations
Sources
IS A
SAID TO BE THE SAME AS