bn:04255152n
Noun Concept
EN
sentence constituent
AZ
Cümlə üzvləri – bir-biri ilə məna və qrammatik cəhətdən bağlı olan, müstəqil sintaktik vəzifə daşıyan sözlər və birləşmələr. Wikipedia
Relations
Sources