bn:04148593n
Noun Named Entity
EN
Regesta Imperii
CS
Regesta Imperii je edice písemných pramenů v regestové formě k evropským dějinám raného, vrcholného a pozdního středověku. Wikipedia
Relations
Sources