bn:04066444n
Noun Concept
EN
natural physical object
CS
Přírodnina či přírodní látka je hmotná složka živé nebo neživé přírody, která je předmětem přírodovědného zkoumání nebo ukázky ve výuce, zejména na školách. Wikipedia
Relations
Sources