bn:01400603n
Noun Concept
EN
No term available
PL
Cywilizacja zachodnia, Zachód, Okcydent, cywilizacja okcydentalna − cywilizacja społeczeństw współcześnie zamieszkujących państwa Europy Zachodniej, Europy Środkowej, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej oraz Australię i Nową Zelandię. Wikipedia
Sources