bn:01063341n
Noun Concept
EN
symbolic system
CA
En els camps de l'antropologia i la sociologia, un sistema simbòlic és un sistema de significats simbòlics interconnectats.Per a sistemes complexos de símbols, el terme és preferit a simbolisme, que denota el significat simbòlic d'un fenomen cultural individual. Wikipedia
Sources
Wikidata