bn:06763766n
Noun Concept
EN
No term available
NL
Een gemeenschapsonderdaan is iemand die onderdaan is van een Staat die partij is bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap of een onderdaan van de Europese Economische Ruimte, of een Zwitsers onderdaan. Wikipedia
Relations
Sources